OloKimya ENGLISH OloKimya OloKimya OloKimya OloKimya OloKimya
ÜRÜNLER

Cam Tozu

Sinonim (-leri)
:   Silikon dioksit, silika kuvars, dioksosilan
Mol. Formülü
:   SiO2
EC / List no.
:   231-545-4
CAS no.
:   7631-86-9
Molekül ağırlığı
:  60,084
Cam tozu,atık camların değirmenlerde öğütülüp toz haline getirilmesiyle elde edilir.Elde edilen bu toz,eleklerde elenir ve kullanıma hazır hale getirilir. Cam tozu, silikon dioksit, silikon ve oksijenden oluşan kimyasal bileşiğin başka bir adıdır. c-Silika bileşikleri (kuvars), tekrarlayan silikon ve oksijen modellerine sahip yapılara sahiptir. Tüm silika formları, silikon ve oksijen atomlarından oluşan kokusuz katılardır. Silika parçacıkları havada asılı kalır ve patlayıcı olmayan tozlar oluşturur. Silika, silikatlar oluşturmak için diğer metalik elementler ve oksitlerle birleşebilir.
Kullanım Alanları
» Cam tozu, betonun basınç,çekme,bükülme dayanımlarını azaltma, plastiklerin ve epoksilerin mekanik özelliklerini arttırmada kullanılır.
» Kompozit ve yalıtım malzemelerinde ürünün kalitesini arttırma ve maliyetini düşürme amacıyla kullanılmaktadır.
Ürün Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
» Cam tozu, beyaz kristal tozdur.
» Kokusuz ve tatsızdır.

Özellikler
Karakter Özellikleri Birimi Değeri Koşul
Erime noktası °C 1710  
Kaynama noktası °C 2230  
Çözünürlük     Suda çözünmez
Yoğunluk g/ cm³ 2.2 25 °C
Buhar basıncı mm Hg 0  
Aşındırıcılık   Korozif değil