OloKimya ENGLISH OloKimya OloKimya OloKimya OloKimya OloKimya
KURUMSAL

İK Politikamız

"Kaynağımız insan"
Ömer Lütfü Özgül Kimya olarak yönetim felsefemiz bütün çalışanlarımızın aynı misyon, vizyon ve kurumsal değerlere sahip olmasına, ortak hedeflerin paylaşılmasına dayanmaktadır. Firmamız, müşterilerine en doğru hizmeti sunmak amacıyla iş planını çalışanlarının bilgi, donanım ve tecrübelerine göre oluşturur.

Firmamız personel seçiminde her adaya eşit yaklaşır ve en uygun adayı tercih ederek kariyer planını belirler. Çalışma arkadaşlarımızın performansına ve müşterilerimize karşı olan yaklaşımına göre yükselme imkanı sunarız.

Kaynağımız insan ve tüm ekip arkadaşlarımızı ailemizin birer parçası olarak görüyoruz.

Hevesli, dinamik ve güçlü bir ekip kurmayı, çalışanlarımıza rahat, güvenli ve mutlu olabilecekleri iş ortamı sağlamayı kendimize misyon edindik.

Ömer Lütfü Özgül Kimya İnsan Kaynakları Politikasının başlıca amaçları:
» Motivasyonu yüksek tutmak
» Kurumsal yapıyı güçlendirmek
» Mesleki eğitimi desteklemek, bilgi birikiminin artmasına olanak sağlamak
» Gizlilik ve şeffaflığı sağlamak
» Rahat ve güvenli bir iş ortamı oluşturmak
» Nitelikli ve mutlu çalışanlar kazanmak ve müşteriye kazandırmak
» Eşitlik ilkesi
» Yasalara ve düzenlemelere uygunluk
» Dürüstlük ve güvenilirlik
» Adil ücret politikası
» İş ve sosyal yaşam dengesini sağlamak
» Farklı fikir ve bilgi birikimlerinin paylaşılmasına ortam hazırlamak
» Bilginin paylaşımı esastır
» Müşteri odaklı yaklaşımımız ile uygun personeli seçmek ve yerleştirmek
» Çalışanlarımızın moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutar, aile bilinci oluştururuz

İnsan Kaynakları İşe Alım Sürecimiz:
» Pozisyon İlanı
» Başvuru
» Değerlendirme
» Eleme ve Mülakata Çağırma
» Testler
» Görüşme
» Referans Araştırması
» Sağlık Kontrolü ve Sicil Kaydı
» Seçim Aşaması
» İşe Yerleştirme
» İşe Başlama