OloKimya ENGLISH OloKimya OloKimya OloKimya OloKimya OloKimya
ÜRÜNLER

Bentonit

Sinonim (-leri)
:   Trolnitrat, trolnitrato, trolnitratum, angitrit
Mol. Formülü
:   C6H12N4O9
EC / List no.
:   215-108-5
CAS no.
:   1302-78-9
Molekül ağırlığı
:  284,18
Bentonit, alüminyum ve magnezyumca zengin volkanik kül, tüf ve lavların kimyasal ayrışması ile veya bozulmasıyla oluşmuş çok küçük kristallere sahip kil minerallerinden (başlıca montmorillonit) oluşan ve ağırlıklı olarak kolloidal silis yapıda, yumuşak, gözenekli ve kolayca şekil verilebilir açık bir kayadır.
Kullanım Alanları
» Petrol kuyusu sondaj sıvıları, petrol kuyusu muhafazaları için çimento bulamaçları, döküm kumlarında bağlayıcı madde ve demir cevherlerinin peletlenmesinde yaygın kullanılır.
» Kanal duvarları için dolgu macunu, yağlayıcı greslerde ve ateşe dayanıklı bileşimlerde koyulaştırıc, makyaj malzemeleri, renk giderici ajan, seramik, refrakter, kağıt kaplamalarda dolgu maddesi, asfalt değiştirici, cilalar ve aşındırıcılarda kullanılır.
» Gıda katkı maddesinde katalizör desteği olarak kullanılır.
Ürün Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
» Bentonit, hafif grimsi toz katıdır.
» Kokusuz ve tatsızdır.

Özellikler

Karakter Özellikleri Birimi Değeri Koşul
Erime noktası °C <1200  
Çözünürlük     Suda çözünmez
Yoğunluk g/ cm³ 2.3  
pH   9-10