OloKimya ENGLISH OloKimya OloKimya OloKimya OloKimya OloKimya
ÜRÜNLER

Asetik Asit % 99.8

Sinonim (-leri)
:   Etanoik asit, etilik asit, asetik asit, glacial
Mol. Formülü
:   C2H4O2
EC / List no.
:   200-580-7
CAS no.
:   64-19-7
Molekül ağırlığı
:  60,05
Asetik asit, iki karbon içeren basit bir monokarboksilik asittir ve %99.8 saflıktadır. Çevre, insan veya hayvan sağlığı için daha uygun biyosidal ürünlerde kullanım için EEA ve/veya İsviçre'de onaylanmıştır. Onaylı bir gıda katkı maddesidir.
Kullanım Alanları
» Kaplama ürünleri, yıkama ve temizlik ürünleri, hava bakım ürünleri, yağlayıcılar ve gresler, dolgu maddeleri, macunlar, sıvalar, modelleme kili, donma önleyici ürünler, gübreler, bitki koruma ürünleri, parmak boyaları, biyositler ( örneğin dezenfektanlar, haşere kontrol ürünleri), kaynak ve lehimleme ürünleri ve tekstil işleme ürünleri ve boyalarda asetik asit yaygın kullanıma sahiptir.
» Laboratuvar kimyasalları, pH düzenleyiciler ve su arıtma ürünleri, su arıtma kimyasalları, bitki koruma ürünleri, yıkama ve temizlik ürünleri, kaplama ürünleri ve gübrelerde de kullanıma sahiptir.
» Parfümler ve kokular, tekstil işleme ürünleri ve boyaları, kağıt kimyasalları, boyalar ve polimerlerde kullanılır.
» Bu maddenin çevreye salınması endüstriyel kullanımdan meydana gelebilir: maddenin imalatı, endüstriyel tesislerde işleme yardımcılarında, başka bir maddenin daha ileri imalatında bir ara adım olarak, karışımların formülasyonu, malzemelerde formülasyon, işlem yardımcısı, termoplastik üretimi için, işlem yardımcısı olarak.
Ürün Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
» Asetik asit, %99.8 saflıkta, berrak renksiz bir sıvı olarak görünür.
» Keskin, sirke benzeri bir kokusu vardır ve ağızda yanan bir tat bırakır.

Özellikler
Karakter Özellikleri Birimi Değeri Koşul
Kaynama noktası °C 117.9 760 mm Hg
Erime noktası °C 16.6  
Alevlenme noktası °C 40 Kapalı kapta
Çözünürlük mg/mL 100 Karışabilir (su içinde)
Yoğunluk g/ cm³ 1.049  
Buhar basıncı mm Hg 15.73 25 °C
LogP   -0.322  
Asitlik (pKa)   4.76  
Bazlık (pKb)   9.24  
Viskozitesi mPa.s 1.056 25 °C
Aşındırıcılık   Korozif  
Yanma ısısı kJ/mol 874.2  
Refraktif İndeks   1.3720