OloKimya ENGLISH OloKimya OloKimya OloKimya OloKimya OloKimya
ÜRÜNLER

Anyonik Polielektrolit

Sinonim (-leri)
:   Anyonnik poliakrilamid
Mol. Formülü
:   (C3H5NO)n
EC / List no.
:   618-350-3
CAS no.
:   2594446
Molekül ağırlığı
:  71,08
Polielektrolitler, akrilik yapıyı içeren monomerlerin serbest radikal polimerizasyonu ile yapılır ve su arıtma proseslerinde flokülasyon maddesi olarak kullanılır.
Kullanım Alanları
Bu madde şu alanlarda kullanılmaktadır: su arıtma, bilimsel araştırma ve geliştirme,
Ürün Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
» Beyaz granüller olarak görünür.
» Kokusuzdur.

Özellikler
Karakter Özellikleri Birimi Değeri Koşul
Yoğunluk g/cm³ 0.8- 0.9 20 °C
pH   6-8 Derişik çözelti
Viskozite mPa.s 150 20 °C