OloKimya ENGLISH OloKimya OloKimya OloKimya OloKimya OloKimya
ÜRÜNLER

Alüminyum Tristearat

Sinonim (-leri)
:   Alüminyum oktadekanoat, alüminyum(III) stearate
Mol. Formülü
:   C18H36O2.1/3Al
EC / List no.
:   211-279-5
CAS no.
:   637-12-7
Molekül ağırlığı
:  877,4
Alüminyum tristearat bir alüminyum tuzudur. Bir oktadekanoat içerir.
Kullanım Alanları
» Bu madde şu ürünlerde kullanılmaktadır: laboratuvar kimyasalları, başka bir maddenin üretimiyle sonuçlanan bir endüstriyel kullanıma sahiptir (ara maddelerin kullanımı).
» Karışımların formülasyonu ve/veya yeniden paketleme.
Ürün Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
» Alüminyum tristearat, kuru beyaz toz formunda bir maddedir.

Özellikler
Karakter Özellikleri Birimi Değeri Koşul
Erime noktası °C 179.5  
Kaynama noktası °C 250  
Çözünürlük     Suda çözünmez (etanolde çözünür)
Yoğunluk g/ cm³ 1.066 20°C
logP   22.69  
Yüzey gerilimi mN/m 33.4 20 °C
Buhar basıncı Pa 0 25 °C
Alevlenme noktası °C 119.6