Plastik ve Kauçuk

Bilgi almak, TDS ve MSDS'lere ulaşabilmek için bizimle iletişime geçiniz.

Alüminyum Hidroksit
Amonyak (Sıvı)
Amonyum Asetat
Bentonit
Benzoik Asit
Hexa Metilen Tetramin
Kalsiyum Karbonat
Kalsiyum Nitrat
Karbon Siyahı
Kloroparafin
Likit Parafin Teknik
Melamin
Parafin
Potasyum Persülfat
Prusya Mavisi
Reçine(Kolofon)
Sodyum Asit Pirofosfat
Sodyum Tripolifosfat
Sorbitol
Stearik Asit
Talk
Tetra Potasyum Pirofosfat
Çinko Oksit Beyaz Mühür
Çinko Stearat
Çinko Sülfat
Üre Formaldehit