Metal Döküm ve Kaplama

Bilgi almak, TDS ve MSDS'lere ulaşabilmek için bizimle iletişime geçiniz.

Aluminium Oxide
Alüminyum Oksit
Ammonium Bifluoride
Ammonium Chloride
Ammonium Persulphate
Amonyum Biflorür
Amonyum Klorür
Amonyum Persülfat
Bakır Klorür
Bakır Nitrat
Bakır Oksit
Bakır Siyanür
Bakır Sülfat
Bentonit
Bentonite
Boric Acid
Borik Asit
Caffeine
Calcium Fluoride
Chrome Alum
Chromic Acid
Chromium Nitrate
Citric Acid Monohydrate
Cobalt Chloride
Cobalt Nitrate
Cobalt Sulfate
Copper Chloride
Copper Cyanide
Copper Nitrate
Copper Oxide
Copper Sulphate
Demir Nitrat
Demir Oksit Hematit
Demir Üç Klorür Sıvı
Demir Üç Klorür Toz
Di Ammonium Phosphate
Di Amonyum Fosfat
Ferric Chloride 40%
Ferric Chloride Anhydrous
Ferric Nitrate
Gelatin
Gum Rosin (colophony)
Hidroflorik Asit
Hidrojen Peroksit
Hidroklorik Asit
Hydrochloric Acid
Hydrofluoric Acid
Hydrogen Peroxide
Iron Oxide Hematite
Isopropyl Alcohol
Jelatin
Kafein
Kalay Oksit
Kalsiyum Florür
Kobalt Klorür
Kobalt Nitrat
Kobalt Sülfat
Kriolit
Krom Nitrat
Krom Şapı
Kromik Asit
Kurşun Asetat
Lead Acetate
Magnesium Carbonate
Magnesium Chloride
Magnesium Oxide
Magnezyum Karbonat
Magnezyum Klorür
Magnezyum Oksit
Mangan Dioksit
Manganese Dioxide
Methylene Chloride
Metilen Klorit
Mono Ethanolamine
Monoetanolamin(MEA)
Nickel Chloride
Nickel Nitrate
Nickel Sulfate
Nikel Klorür
Nikel Nitrat
Nikel Sülfat
Nitric Acid
Nitrik Asit
Perchloroethylene
Perkloretilen
Potassium Bichromate
Potassium Chloride
Potassium Ferricyanide
Potassium Permanganate
Potassium Silicate
Potasyum Bikromat
Potasyum Ferrisiyanür
Potasyum Klorür
Potasyum Permanganat
Potasyum Silikat
Reçine(Kolofon)
Salicylic Acid
Salisilik Asit
Sitrik Asit Monohidrat
Soda Ash-Sodium Carbonate
Soda-Sodyum Karbonat
Sodium Bi Fluoride
Sodium Dichromate
Sodium Fluoride
Sodium Gluconate
Sodium Hexa Meta Phosphate
Sodium Hypophosphite
Sodium Meta Silicate Pentahydrate
Sodium Molybdate
Sodium Nitrate
Sodium Nitrite
Sodium Persulfate
Sodium Potassium Tartrate
Sodium Silica Fluoride
Sodium Sulphate
Sodium Tetrafluoroborate
Sodyum Bi Florür
Sodyum Bikromat
Sodyum Florür
Sodyum Glukonat
Sodyum Hexa Meta Fosfat
Sodyum Hipofostik
Sodyum Meta Silikat Pentahidrat
Sodyum Molibdat
Sodyum Nitrat
Sodyum Nitrat
Sodyum Persülfat
Sodyum Potasyum Tartarat
Sodyum Silikat Florür
Sodyum Sülfat
Sodyum Tetra Floro Borat
Sulfamic Acid
Sulfuric Acid % 75
Synthetic Cryolite
Sülfirik Asit
Sülfirik Asit %75
Tartaric Acid
Tartarik Asit
Thio Urea
Tin Oxide
Tiyo Üre
Tri Klor Etilen
Trichloroethylene
Trietanolamin(TEA)
Triethanolamine
Vaseline
Vazelin
Zinc Chloride
Zinc Oxide
Zinc Powder
Zinc Sulphate
Çinko Klorür
Çinko Oksit
Çinko Sülfat
Çinko Tozu
İzopropil Alkol