Deri ve Teksitil

Bilgi almak, TDS ve MSDS'lere ulaşabilmek için bizimle iletişime geçiniz.

2- Merkaptoetanol(BME)
Alüminyum Hidroksit
Alüminyum Sülfat
Amonyak(Sıvı)
Amonyum Bi Karbonat
Amonyum Klorür
Amonyum Stearat
Amonyum Sülfat
Antifoam Köpük Kesici
Asetik Asit
Askorbik Asit
Bakır Sülfat
Borik Asit
CMC
Dekstrin
Diamonyum Fosfat
Disodyum Fosfat
EDTA
Formik Asit
Fosforik Asit
Hidrojen Peroksit
Laktik Asit
Magnezyum Oksit
Melamin
Mono Amonyum Fosfat
Potasyum Hidroksit
Potasyum Per Sülfat
Potasyum Permanganat
Soda-Sodyum Karbonat
Sodyum Asetat
Sodyum Asit Pirofosfat
Sodyum Bikarbonat Besin
Sodyum Bikromat
Sodyum Bisülfat
Sodyum Glukonat
Sodyum Hexa Meta Fosfat
Sodyum Hidroksit Payet
Sodyum Hidrosülfit
Sodyum Klorat
Sodyum Klorit
Sodyum Klorür
Sodyum Kromat
Sodyum Metabisülfit
Sodyum Perkarbonat
Sodyum Sülfat
Sodyum Sülfit
Sodyum Sülfür
Sodyum Tio Sülfat
Sodyum Tripolifosfat
Tannic Asit