Deri ve Teksitil

Bilgi almak, TDS ve MSDS'lere ulaşabilmek için bizimle iletişime geçiniz.

2- Mercaptoethanol (BME)
2- Merkaptoetanol(BME)
Acetic Acid
Aluminium Hydroxide
Aluminium Sulphate
Alüminyum Hidroksit
Alüminyum Sülfat
Ammonium Bi Carbonate
Ammonium Chloride
Ammonium Hydroxide
Ammonium Stearate
Ammonium Sulphate
Amonyak(Sıvı)
Amonyum Bi Karbonat
Amonyum Klorür
Amonyum Stearat
Amonyum Sülfat
Antifoam Defoamer
Antifoam Köpük Kesici
Ascorbic Acid CAS NO Properties Usage Area
Asetik Asit
Askorbik Asit
Bakır Sülfat
Boric Acid
Borik Asit
CMC
CMC
Copper Sulphate
Dekstrin
Dextrin
Diammonium Phosphate
Diamonyum Fosfat
Disodium Phosphate
Disodyum Fosfat
EDTA
EDTA
Formic Acid
Formik Asit
Fosforik Asit
Hidrojen Peroksit
Hydrogen Peroxide
Lactic Acid
Laktik Asit
Magnesium Oxide
Magnezyum Oksit
Melamin
Melamine
Mono Ammonium Phosphate
Mono Amonyum Fosfat
Phosphoric Acid
Potassium Hydroxide
Potassium Permanganate
Potassium Persulfate
Potasyum Hidroksit
Potasyum Per Sülfat
Potasyum Permanganat
Soda Ash-Sodium Carbonate
Soda-Sodyum Karbonat
Sodium Acetate
Sodium Acid Pyrophosphate
Sodium Bicarbonate Food
Sodium Bisulfate
Sodium Chlorate
Sodium Chloride
Sodium Chlorite
Sodium Chromate
Sodium Dichromate
Sodium Gluconate
Sodium Hexa Meta Phosphate
Sodium Hydrosulfite
Sodium Hydroxide Payet
Sodium Metabisulphite
Sodium Percarbonate
Sodium Sulfide
Sodium Sulphate
Sodium Tio Sulfate
Sodium Tripolyphosphate
Sodyum Asetat
Sodyum Asit Pirofosfat
Sodyum Bikarbonat Besin
Sodyum Bikromat
Sodyum Bisülfat
Sodyum Glukonat
Sodyum Hexa Meta Fosfat
Sodyum Hidroksit Payet
Sodyum Hidrosülfit
Sodyum Klorat
Sodyum Klorit
Sodyum Klorür
Sodyum Kromat
Sodyum Metabisülfit
Sodyum Perkarbonat
Sodyum Sülfat
Sodyum Sülfit
Sodyum Sülfür
Sodyum Tio Sülfat
Sodyum Tripolifosfat
Tannic Asit
Tannic Asit
Ultramarine Blue
Urea
Urea Formaldehyde
Vaseline
Vazelin
Zinc Acetate
Çinko Asetat
Çivit
Üre
Üre Formaldehit